Training

Bent u op zoek naar een training voor uw kind op het gebied van bijvoorbeeld angst, sociale vaardigheden of weerbaarheid? Binnen de praktijk worden diverse (groeps-)trainingen aangeboden. De groepstrainingen worden aangeboden in de praktijk, op school of indien nodig elders. De Maximale groepsgrootte bedraagt 6 kinderen, zodat naast de groepsonderdelen er ook voldoende aandacht is voor de individuele behoeften van ieder kind. Ook kan het voorkomen dat de specifieke behoeften van uw kind onvoldoende aansluiten bij een groepstraining. In dat geval kan er gekozen worden voor een individuele trainingen, waarbij deze gericht is op de specifieke vragen en leerdoelen van uw kind. Middels een intakegesprek zal worden vastgesteld of uw kind baat heeft bij een groepstraining of individuele training. Een selectie van het trainingsaanbod vindt u hiernaast:

Weerbaarheidstraining

Zou u uw kind graag weerbaarder willen maken in het dagelijks leven? Wilt u dat uw kind leert hoe het zichzelf kan verdedigen in onveilige situaties of wordt uw kind gepest? Vindt uw kind het moeilijk om voor zichzelf op te komen of zijn of haar grenzen aan te geven?  Een weerbaarheidstraining (of assertiviteitstraining) kan hierbij helpen.

Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede geeft (fysieke) weerbaarheidstrainingen aan kinderen binnen de leeftijdscategorie van 7-13 jaar. Hierin leren kinderen zichzelf niet alleen fysiek, maar ook mentaal weerbaarder te maken in het dagelijks leven.  De weerbaarheidstraining ‘Sta sterk’ is gebaseerd op het bekende Marietje Kessels Project. De effectiviteit van deze interventie staat uitgebreid beschreven in de Databank effectieve jeugdinterventies. De weerbaarheidstraining ‘Sta Sterk’ richt zich op het vergroten van de vaardigheden van uw kind. Ze leren voor zichzelf op te komen, om te kijken naar hun kwaliteiten en hoe ze onder de druk van een groep zichzelf blijven en stevig in hun schoenen kunnen blijven staan.

Sociale vaardigheidstraining

De sociale vaardigheidstraining richt zich meer op de algemene sociale vaardigheden van uw kind. Uw kind leert tijdens de training op een speelse manier gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen, eigen gevoelens te (h)erkennen en te beïnvloeden, zijn grenzen aan te geven, contact te maken alsook om deze te onderhouden en te reageren op teleurstelling en afwijzing. Hierdoor krijgt uw meer inzicht in hun eigen aandeel sociale situaties en hoe zij sociale situaties zelf kunnen beïnvloeden.

Angstreductietraining

Vindt u dat uw kind veel zorgen heeft of piekert? Merkt u of school dat uw kind bang is om fouten te maken of bang om iets niet goed te doen in situaties waarin uw kind beoordeelt kan worden?

Dan kan een faalangsttraining of angstreductie training een uitkomst bieden.

Binnen de praktijk wordt onder andere gewerkt met een effectieve jeugdinterventie: ‘ De Dappere Kat’.

De Dappere Kat’ is een individuele cognitieve gedragstherapie voor kinderen van 8 -18 jaar met een angststoornis. Doel is angststoornissen te verhelpen. In 12 wekelijkse bijeenkomsten wordt het kind in toenemende mate blootgesteld aan de beangstigende situatie. Tussen de bijeenkomsten door oefent het kind middels huiswerkopdrachten met nieuw gedrag om met zijn angst om te gaan. De Dappere Kat is erkend als bewezen effectief voor kinderen t/m 16 jaar.

Het doel van ‘De Dappere Kat’ is angststoornissen bij kinderen van acht tot achttien jaar te verhelpen door hen te leren met beangstigende situaties om te gaan.

De interventie is gericht op kinderen en jongeren van acht tot achttien jaar met een primaire angststoornis, dat wil zeggen een separatieangststoornis, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, specifieke fobie, paniek met of zonder agorafobie. De interventie is niet geschikt voor de behandeling van een obsessief-compulsieve stoornis (OCS) of posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

Naast deze specifieke angstreductie training biedt de praktijk ook individuele faalangsttraining waarbij het kind vaardigheden aangeleerd krijgt passend bij de specifieke behoeften van het kind.