Klachtenprocedure

Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede stelt jaarlijks een openbaar klachtenjaarverslag op.

  • Over het kalenderjaar 2019 zijn 0 klachten gemeld.

Wilt u het klachtenjaarverslag opvragen? Klik dan HIER

Klachtenprocedure

Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede is aangesloten bij 3 organisaties die onopgeloste klachten in behandeling kunnen nemen, namelijk de Zorg voor ZZP het SKJ en het NVO.

We hopen natuurlijk dat het niet zover zal komen, maar mocht u onverhoopt toch een klacht hebben dan kunt u de volgende stappen doorlopen om uw klacht op te kunnen lossen.

In eerste instantie kunt u uw klacht met de betrokken orthopedagoog bespreken. Samen zult u proberen om uw klacht op te lossen. Iedere cliënt wordt daarnaast in de mogelijkheid gesteld om de klacht voor te leggen aan de betrokken case manager van de gemeente, om indien noodzakelijk met elkaar om de tafel te zitten en te kijken naar oplossingen en mogelijkheden.

Mochten de bovenstaande stappen voor u niet hebben geleid naar een wenselijke oplossing, dan kunt u via onderstaande links met een klachtenfunctionaris in contact komen die u verder op weg kunt helpen.