Intelligentieonderzoek

Middels intelligentieonderzoek kunnen de cognitieve capaciteiten van uw kind in kaart worden gebracht. Dit kan helpend zijn om een verklaring te vinden voor bijvoorbeeld de schoolprestaties van uw kind (of leerling), of om de cognitieve vermogens van uw kind in kaart te brengen: Wat zijn de sterke- en ontwikkelpunten van uw kind? Door het analyseren van deze uitkomsten kan in kaart worden gebracht of uw kind mogelijk op bepaalde gebieden wordt onder- of overvraagd wat een verklaring zou kunnen geven voor bepaald gedrag van uw kind en/of zijn prestaties. De uitkomsten van het  onderzoek worden nauwkeurig geanalyseerd en gerapporteerd. Ook zullen er handelingsadviezen worden gegeven.

Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede maakt gebruik van de WISC-V-NL. De WISC-V IQ test is een van de meest gebruikte, betrouwbare en valide intelligentietesten en wordt digitaal afgenomen. De test kan gebruikt worden bij kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar.