Vergoedingen & tarieven

Per 1 januari 2015 wordt zorg voor jeugdigen en ouders vergoed door de gemeenten. Zorg voor volwassenen wordt vergoed door de verzekering. Er zijn diverse manieren om bij onze praktijk voor vergoeding in aanmerking te komen:

Vergoeding vanuit gemeenten

Indien u een verwijzing heeft van uw huisarts of het buurtteam van uw gemeente, wordt de zorg van Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede vergoed. Dit geldt voor de gemeenten vallende binnen de Utrechtse Heuvelrug. Indien u niet woonachtend bent in één van deze gemeenten, dan kan er via uw eigen gemeente een Persoons Gebonden Budget (PGB) worden aangevraagd. Vanuit dit PGB kan onze zorg worden bekostigd.

Vergoeding door middel van school

Indien er hulp rondom school noodzakelijk is kan onze zorg ook vanuit een zorgarrangement van de school worden betaald. Dit kan in overleg met de school worden afgestemd.

Vergoeding door uw zorgverzekering

Indien uw zorg niet vergoed wordt door de gemeente, wordt in sommige gevallen wordt de begeleiding van Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede vergoed door de zorgverzekeraar, onder ‘alternatieve zorg’. U wordt geadviseerd dit voor de start van de behandeling na te gaan bij uw verzekeraar.

De volgende codes kunnen u helpen bij het verkrijgen van een mogelijke (gedeeltelijke) vergoeding. Deze codes staan ook op de factuur weergegeven.

Registratie NVO: ZW/ 15337
Registratie SKJ: 120008830
Persoonlijk AGB code: 94-012346
AGB code praktijk: 94-59708

Tarieven

Voor een intakegesprek geldt een uurtarief van € 90,-.
Voor een individueel behandel,- begeleidingsgesprek geldt een uurtarief* van € 90,-.
Voor een intelligentieonderzoek geldt een totaaltarief van € 475,-.
Dit is inclusief het onderzoek, de rapportage en het bespreken van de testuitslagen.

De kosten voor de sociale vaardigheidstraining en (fysieke) weerbaarheidstrainingen zijn afhankelijk van de keuze voor een individuele-, of groepstraining. Informeer voor de keuzemogelijkheden en kosten bij de praktijk.

Voor afspraken buiten Wijk bij Duurstede wordt een kilometervergoeding van € 0,30- per gereden kilometer in rekening gebracht.

Orthopedagogenpraktijk Wijk bij Duurstede verzoekt u of uw gemeente om de nota’s binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Graag afspraken uiterlijk 24 uur voor aanvang telefonisch annuleren. De praktijk ziet zich anders genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.