Behandeling

Binnen de praktijk worden diverse behandelingen op maat aangeboden, zowel individueel als binnen het gezin.Deze behandelingen/ begeleidingstrajecten richten zich op de onderkenning, behandeling en preventie van de aard (gesteldheid) en de achtergronden van het ontstaan van opvoedingsproblemen en gedragsproblemen.  Iedere behandeling wordt aangepast op de specifieke zorgbehoeften van het kind en zijn omgeving.

De praktijk streeft naar directe hulpverlening die snel en eenvoudig bereikbaar is. U kunt rechtstreeks telefonisch contact met ons opnemen voor een afspraak. Ook uw huisarts of gemeente kan dit voor u doen. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de aard van de problematiek.

Tot de mogelijkheden behoren:

  • Individuele begeleiding van kind of jongere d.m.v. verschillende therapievormen
  • (eenmalig) Advies bij opvoedingsvragen
  • Observatie op school, kinderdagverblijf, speelzaal of thuis
  • Ouderbegeleiding
  • Thuisbegeleiding